Chris Hermansen
Salgs- og Tiltrækningschef
 

Et epicenter for fremtidens klimaløsninger

Fredericia er et epicenter for fremtidens klimaløsninger

Fredericia har historisk været kendt som en arbejderby. I dag er byen Danmarks centrum for transport og logistik. Og nu kommer Fredericia også på verdenskortet inden for energi og klima. Faktisk bliver Fredericia i de kommende år en central spiller i arbejdet med at løse fremtidens klimaudfordringer, vurderer direktør for Business Fredericia, Kristian Bendix Drejer:
Hvordan omfordeler vi vindenergien fra Nordsøen til Tyskland og Sverige? Hvordan fanger vi bedst CO2? Hvordan fremstiller vi brint og grøn olie mest effektivt – og af hvad? Hvordan kan vi bruge disse nye grønne energikilder til at gøre logistik- og shippingbranchen mere bæredygtig? Og hvordan får man bundet vand, brint, metanol og fjernvarme sammen og lagt grid-nettet rigtigt? Det er nogle af de spørgsmål, vi i Fredericia allerede er i gang med at finde svar på, fortæller han.
Danmarks centrum for infrastruktur
Business Fredericia arbejder for at fremme iværksætteri, innovation og erhvervsturisme i Fredericia. Organisationen har over 800 medlemsvirksomheder, der især beskæftiger sig inden for Fredericias to erhvervsmæssige styrkepositioner: Energi og klima samt transport og logistik. Og det giver Fredericia en nøgleposition.
Vi er et vigtigt epicenter, idet vi både har store energivirksomheder som fx Ørsted, Cross Bridge Energy og Energinet samt transportgiganter som Mærsk, LEMAN, BlueWater m.fl. Desuden er Fredericia jo Danmarks centrum hvad angår infrastruktur. Vi ligger midt mellem øerne og Jylland, og med direkte forbindelse til både motorveje, togbaner, havn, tørhavn og lufthavn. Og transport hænger bare tæt sammen med energi og klima; måske endnu mere end nogensinde, fastslår direktøren.
Foregangsprojekter med grønne brændstoffer
Blandt Fredericias igangværende foregangsprojekter er bl.a. fremstilling af grønnere brændstoffer.
Vi har jo et af landets to eneste olieraffinaderier, så det giver selvfølgelig nogle muligheder. Vi er bl.a. i gang med at bygge en brintfabrik, så vi både kan få en brinttankstation til fremtidige tunge lastbiler og sikre en fortsat udvikling mod grønnere olie på raffinaderiet. Samtidig er vi i gang med at etablere et bio-to-oil-projekt, så vi kan omdanne de 40 tusinde tons slam, der hvert år ender på Fredericia rensningsanlæg, til grøn olie. Metoden er testet sammen med Aarhus Universitet – og nu skalerer vi det op i en størrelse, der gør en forskel og måske kan danne skole for andre renseanlæg i verden, fortæller Kristian Bendix Drejer.
Vækst og udvikling er byens DNA
Mens det først er igennem de senere år, at havnebyen Fredericia har positioneret sig så kraftigt inden for energi og klima, er udvikling, logistik og innovation en veletableret del af byens identitet.
Her er en DNA, der emmer af vækst og udvikling – i langt højere grad end andre steder i Danmark. Byen har de seneste år gennemgået en rivende udvikling med nye virksomheder, nye boliger, nye bydele, et rigere kulturliv og en mere levende bymidte; sammen med en fantastisk natur ved Lillebælt. Det understøttes også af store virksomheder som Carlsberg, Arla og Google. Og så har vi jo Danmarks tredjestørste messecenter, hvilket selvfølgelig også gør byen til et samlingspunkt for inspiration og vidensdeling, understreger han.